Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 97/23/WE (PED), Jednostki kompetentne

W dyrektywie 97/23/WE rozróżnia się dwa rodzaje jednostek kompetentnych: jednostki notyfikowane oraz organizacje strony trzeciej uznane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 13 dyrektywy.

Jednostki notyfikowane. Przez pojęcie "jednostka notyfikowana" rozumie się organizacje wyznaczoną przez państwo członkowskie, kompetentną do wykonywania swoich zadań w zakresie oceny zgodności przewidzianych w dyrektywie. Notyfikacja oznacza tu powiadomienie Komisji Europejskiej przez dane państwo członkowskie o wyznaczeniu jednostki wraz z określeniem zadań, do których wykonywania została wyznaczona oraz przyznanie jej przez Komisję numeru identyfikacyjnego. Jednostki notyfikowane powinny spełniać wymagania minimalne określone w załączniku IV do dyrektywy.

Uznane organizacje strony trzeciej są podobnie jak jednostki notyfikowane, wyznaczone przez państwo członkowskie i muszą spełniać wymagania określone w załączniku IV do dyrektywy. Zakres ich działania ograniczony jest jednak do niektórych działań opisanych w pkt. 3.1.2 i 3.1.3 załącznika I do dyrektywy. Mogą one zatem uznawać (zatwierdzać) personel i instrukcje technologiczne połączeń nierozłącznych (działania niezbędne dla urządzeń kategorii II, III, IV) oraz uprawniać personel przeprowadzający badanie nieniszczące złącz spawanych (działanie niezbędne dla urządzeń kategorii III, IV).
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie