Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 97/23/WE (PED), Uwagi wstępne i postanowienia ogólne

Część ta nakłada obowiązek stosowania zasadniczych wymagań bezpieczeństwa również w stosunku do zespołów, jeżeli występują tam odpowiednie zagrożenia. Stwierdza się ponadto, że zasadnicze wymagania bezpieczeństwa podane w dyrektywie są obowiązkowe i mają zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieją odpowiednie zagrożenia stwarzane przez urządzenia, gdy są one użytkowane w warunkach dających się w uzasadniony sposób przewidzieć. Wytwórca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy zagrożeń, a podczas projektowania i wytwarzania powinien uwzględnić jej wyniki. Wymagania zasadnicze, poprzez sformułowanie ich jako ogólne, powinny być traktowane i stosowane w sposób uwzględniający stan techniki i aktualną praktykę postępowania podczas projektowania i wytwarzania uwzględniając aspekty techniczne i ekonomiczne spójne z wysokim stopniem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Podobnie jak we wszystkich dyrektywach Nowego Podejścia, również w dyrektywie 97/23/WE znajduje się ogólne stwierdzenie, że urządzenia ciśnieniowe należy projektować, wytwarzać, kontrolować, wyposażać i instalować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo po oddaniu do użytku zgodnie z instrukcjami wytwórcy lub w warunkach dających się przewidzieć.

Wytwórca powinien podczas projektowania kierować się następującymi zasadami:

1. usunąć zagrożenia lub je zminimalizować o ile to możliwe,

2. zastosować odpowiednie środki chroniące przed zagrożeniami,

3. jeżeli dwa powyższe sposoby nie dają zadowalającego poziomu bezpieczeństwa, wytwórca powinien informować
    użytkownika o zagrożeniach szczątkowych i wskazywać konieczne środki aby ryzyko zmniejszyć podczas
    użytkowania i instalowania, jeżeli ono istnieje.
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie