Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Instytut Logistyki i Magazynowania
 
Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. E. Estkowskiego 6, Pozna
tel. 061 8504989
www.ilim.poznan.pl/LA
 
Jednostka notyfikowana (22)
Dyrektywy: Kompatybilno elektromagnetyczna, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Wyposaenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
Grupy wyrobw: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne
Zakres dziaalnoci: Badania i certyfikacja dobrowolna na znak bezpieczestwa B, badania i certyfikacja wedug norm zharmonizowanych w celu sporzdzenia deklaracji zgodnoci z dyrektyw EMC (kompatybilno elektromagnetyczna) i LVD (dyrektywa niskich napi)
 
Laboratorium badawcze (AB053)
Zakres bada: urzdzenia elektryczne i elektroniczne
 
Eksperci wsppracujcy z serwisem oznaczenie-ce.pl:
dr in. Krzysztof Sieczkarek
 
 
 
 O laboratorium
LABORATORYJNE BADANIA URZDZE ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Jeeli jestecie Pastwo producentami lub importerami urzdze elektronicznych, jeli chcecie sprzedawa swoje produkty w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej, ta oferta skierowana jest do Was! Zaufali nam klienci z caej Polski i spoza jej granic! Laboratorium Urzdze Elektronicznych dziaajce w Instytucie Logistyki i Magazynowani przeprowadza kompleksowe badania kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC) urzdze elektronicznych i badania bezpieczestwa ich uytkowania, co stanowi podstaw oceny zgodnoci z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej w zwizku z oznaczeniem CE. Wyniki bada s niezbdne do sporzdzania deklaracji zgodnoci w oparciu o normy zharmonizowane. Laboratorium umoliwia rwnie popraw urzdze w celu osignicia stanu kompatybilnoci elektromagnetycznej i bezpieczestwa elektrycznego. Laboratorium Urzdze Elektronicznych posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 053 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, ktre spenia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium posiada autoryzacje Ministerstw w zakresie dyrektywy EMC, dyrektywy LVD i dyrektywy RTTE. Komisja Europejska przyznaa Laboratorium status jednostki notyfikowanej (notified body) w zakresie dyrektywy EMC, LVD i RTTE. OFERTA LABORATORIUM: Badania laboratoryjne urzdze elektrycznych i elektronicznych wymagane przy opracowaniu deklaracji zgodnoci z Dyrektyw 2004/108/EEC (dawniej 89/336/EEC) o Kompatybilnoci Elektromagnetycznej (Electromagnetic Compatibility - EMC) upowaniajce producenta do oznakowania znakiem CE Badania laboratoryjne urzdze techniki informatycznej i elektrycznych urzdze techniki biurowej wymagane przy opracowaniu deklaracji zgodnoci z Dyrektyw Niskonapiciow 2006/95/EC (73/23/EWG + 93/68/EWG) (LVD - Low Voltage Directive) upowaniajce producenta do oznakowania znakiem CE Badania laboratoryjne urzdze techniki informatycznej i elektrycznych urzdze techniki biurowej wymagane przy nadawaniu certyfikatu bezpieczestwa Badania technologiczne urzdze w celu przygotowania penowartociowych wyrobw speniajcych wymagania odpowiednich norm i przepisw. Badania klimatyczne Badania skutecznoci zasilania awaryjnego urzdze fiskalnych zgodnie z wymaganiami Ministra Finansw Pomoc w sporzdzaniu dokumentacji techniczno - konstrukcyjnej (TCF) Wykonywanie oprogramowania pomiarowo-kontrolnego za pomoc pakietu LabView wg projektu klienta Laboratorium posiada certyfikat akredytacji PCA nr AB053 od 1996 roku.
wicej...
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie