Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Instytut Zamówień Publicznych Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.
 
Instytut Zamówień Publicznych Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 6A, 02-954 Warszawa
tel. (+48 22) 550 60 46
www.izp.pl
 
 
 
Instytut Zamówień Publicznych
proponuje usługi doradcze w zakresie: opracowywania opinii, udzielania konsultacji, opracowywania oraz oceny formalno-prawnej dokumentów, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowywania oraz oceny formalno-prawna projektów protestów, odwołań i skarg, udziału w pracach komisji przetargowych w charakterze biegłego.
więcej...
 
 Doradztwo:
udzielanie porad, opinii, konsultacji, opracowywanie oraz ocena formalno-prawna i merytoryczna dokumentów, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz regulaminów, opracowywanie oraz ocena protestów, odwołań i skarg, reprezentacja przed Zespołem Arbitrów, a także przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
więcej...
 
 Arbitraż:
usługi zastępstwa przed zespołami arbitrów
 
 Atestacja:
Atestacja jest rodzajem kontroli zewnętrznej prowadzonej przez niezależnych atestatorów, a więc osoby, które przeszły egzamin weryfikujący ich fachowość i niezależność, lub przez niezależne firmy zatrudniające atestatorów.
 
 Audyt:
badania i oceny zgodności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami o zamówieniach publicznych, badania i oceny zgodności ofert z przepisami o zamówieniach publicznych oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, badania i oceny zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z przepisami o zamówieniach publicznych.
więcej...
 
 Procedury
Oferta na zaprojektowanie i wdrożenie struktury organizacyjnej oraz procedur udzielania zamówień
więcej...
 
 Szkolenia:
szkolenia i warsztaty dedykowane z zakresu zamówień publicznych. Szkolenia (warsztaty) są przeprowadzane na życzenie Klienta w wyznaczonym miejscu i czasie oraz według ustalonego wspólnie z Klientem tematu. Trenerami są eksperci Instytutu Zamówień Publicznych oraz osoby współpracujące z Instytutem. Instytut Zamówień Publicznych zapewnia autorskie materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia (warsztatu) otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie wystawiane przez Instytut Zamówień Publicznych.
więcej...
 
 Czasopismo:
wydawane przez Instytut Zamówień Publicznych, ukazuje się od początku 2004 roku i skierowane jest do szerokiego grona osób związanych z zamówieniami publicznymi, które na codzień stykają się z prawną problematyką właściwego wydatkowania publicznych pieniędzy. Teksty publikowane w „Prawie Zamówień Publicznych” dotyczą najbardziej aktualnych i jednocześnie dyskusyjnych zagadnień związanych z udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych, jak i zagadnień związanych ze stosunkami między przedsiębiorcami a władzą publiczną w ogóle. Mimo, że teksty te reprezentują wysoki poziom prawniczych rozważań, to pisane są językiem przystępnym, tak aby mogły pełnić funkcję praktycznych porad dla wszystkich, którzy ich potrzebują. ”Prawo Zamówień Publicznych” dostępne jest przede wszystkim w prenumeracie.
więcej...
 
 Porady
Porada z zakresu zamówień publicznych –wskazówka, polegająca na udzielaniu drogą elektroniczną odpowiedzi na jedno pytanie z zakresu zamówień publicznych, zawierająca krótką oceną prawną stanu faktycznego opisanego przez Klienta lub zamierzonego działania (zaniechania). Jest to najwłaściwsza forma uzyskania pomocy w przypadku, gdy Klient szuka potwierdzenia (lub zaprzeczenia) swojego stanowiska lub potrafi samodzielnie zidentyfikować i opisać okoliczności istotne dla prawidłowego rozstrzygnięcia jego problemu.
więcej...
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie