Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Jachty (odzie) rekreacyjne
Recreational craft (boats)

 
d rekreacyjna oznacza kad d niezalenie od rodzaju napdu, o dugoci kaduba od 2,5 do 24 metrw, mierzonej wedug odpowiednich norm zharmonizowanych, przeznaczon do celw sportowych i rekreacyjnych. Fakt, e ta sama d mogaby by wynajmowana lub wykorzystywana do celw szkoleniowych nie powoduje wyjcia jej z zakresu niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, e jest wprowadzona na rynek z przeznaczeniem do celw wypoczynkowych. Dyrektywa „Jachty (odzie) rekreacyjne” dotyczy odzi rekreacyjnych, rwnie czciowo wyposaonych, oraz elementw konstrukcyjnych wymienionych w Zaczniku II, zamontowanych lub nie.
Aktualnoci, artykuy, opracowania
Wyposaenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 26-27.05.2022 r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 31.05-1.06.2022 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodnoci i ocena ryzyka maszyn 21-22.06.2022 cz.1 oraz 23-24.06.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Gdask/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Bezpieczestwo ukadw sterowania maszyn wg EN ISO 13849 2-3.06.2022 cz.1, 09-10.06.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Instrukcja uytkowania maszyny – tre, forma, zasady opracowania i odbierania 19-20.05.2022 (szkolenie stacjonarne Pozna/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Dyrektywa LVD 2014/35/UE 24-25.05.2022r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Europejska podstawa prawna
Dyrektywa 94/25/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 w sprawie zblienia przepisw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pastw Czonkowskich odnoszcych si do odzi rekreacyjnych
94/25/EC (ANG), 94/25/EC-pl (PL)

Schemat procedur 94/25/EC (PL)
Informacja dodatkowa 94/25/EC (ANG)
Normy zharmonizowane - 94/25/EC (ANG)
Grupy produktw - 94/25/EC (ANG)
Guidelines for the Recreational Craft
Directive 94/25/EC
 (ANG)
  Polska podstawa prawna
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rekreacyjnych jednostek pywajcych(Dz.U.04.258.2584 (PL))

Stosowanie
Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2005
 
Nowe i Globalne Podejcie - podstawa prawna, oglne pytania i odpowiedzi
 
 
Jednostki notyfikowane
  
DNV
ul. 3 Maja 67-69
81-850 Sopot
tel. (58) 51-15-020
Oferta Publikacje w serwisie
 
PRS
al. gen. Jzefa Hallera 126
Gdask
tel. 58 751 12 73
Oferta Publikacje w serwisie
 
Inne jednostki certyfikujce
  
Laboratoria badawcze
  
PRS
al. gen. Jzefa Hallera 126
Gdask
tel. 58 751 12 73
Oferta Publikacje w serwisie
 
Laboratoria pomiarowe
  
Firmy doradcze i szkoleniowe
  
CECE-Polska
ul.Komornicka 56
60-101 Pozna
tel. 61 830 81 81
Oferta Publikacje w serwisie
 
IKMJ
ul. Mogilska 43/1002
31-545 Krakw
tel. 012 413 98 93
Oferta Publikacje w serwisie
 
 Jan Bystrzycki
ul.H.Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel. +48602890603
Oferta Publikacje w serwisie
 
Verlag Dashofer
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. +48 22 559 36 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie