Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Sprawno energetyczna kotw wodnych
Energy efficiency of hot water boilers

 
Dyrektywa „Sprawno energetyczna kotw wodnych” ustala wymagania w odniesieniu do sprawnoci nowych kotw wodnych grzewczych opalanych paliwami ciekymi lub gazowymi, ktrych moc nominalna jest nie mniejsza ni 4 kW i nie wiksza ni 400 kW.
Aktualnoci, artykuy, opracowania
Wyposaenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 26-27.05.2022 r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 31.05-1.06.2022 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodnoci i ocena ryzyka maszyn 21-22.06.2022 cz.1 oraz 23-24.06.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Gdask/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Bezpieczestwo ukadw sterowania maszyn wg EN ISO 13849 2-3.06.2022 cz.1, 09-10.06.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Instrukcja uytkowania maszyny – tre, forma, zasady opracowania i odbierania 19-20.05.2022 (szkolenie stacjonarne Pozna/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Dyrektywa LVD 2014/35/UE 24-25.05.2022r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Europejska podstawa prawna
Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogw sprawnoci dla nowych kotw wody gorcej opalanych paliwem pynnym lub gazowym
92/42/EEC (ANG), 92/42/EEC-pl 
zmiany: 93/68/EEC (ANG), 93/68/EEC-pl (PL)
  Polska podstawa prawna
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga dotyczcych efektywnoci energetycznej nowych wodnych kotw grzewczych opalanych paliwami ciekymi lub gazowymi
(Dz.U.03.97.881 (PL))

Stosowanie
Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej
 
Nowe i Globalne Podejcie - podstawa prawna, oglne pytania i odpowiedzi
 
 
Jednostki notyfikowane
  
 INiG
ul.Lubicz 25a
Krakw
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
 ITGiS
ul.Dostawcza 1
93-231 d
tel. +42 640 08 21
Oferta Publikacje w serwisie
 
UDT-CERT
ul. Szczliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. +48 22 57 22 110
Oferta Publikacje w serwisie
 
Inne jednostki certyfikujce
  
Laboratoria badawcze
  
 INiG
ul.Lubicz 25a
Krakw
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
 ITGiS
ul.Dostawcza 1
93-231 d
tel. +42 640 08 21
Oferta Publikacje w serwisie
 
Laboratoria pomiarowe
  
 INiG
ul.Lubicz 25a
Krakw
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
Firmy doradcze i szkoleniowe
  
CECE-Polska
ul.Komornicka 56
60-101 Pozna
tel. 61 830 81 81
Oferta Publikacje w serwisie
 
IKMJ
ul. Mogilska 43/1002
31-545 Krakw
tel. 012 413 98 93
Oferta Publikacje w serwisie
 
 Jan Bystrzycki
ul.H.Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel. +48602890603
Oferta Publikacje w serwisie
 
Verlag Dashofer
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. +48 22 559 36 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie