Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Wyposaenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
Radio and telecommunications terminal equipment

 
Niniejsza dyrektywa odnosi si do urzdze kocowych. Urzdzenie kocowe oznacza urzdzenie przeznaczone do podczenia do sieci telekomunikacji publicznej, tj.:
 • do podczenia bezporedniego do kocwki sieci telekomunikacji publicznej lub
 • do wsppracy z publiczn sieci telekomunikacyjn doczon bezporednio lub porednio do kocwki sieci telekomunikacji publicznej w celu nadawania, przetwarzania lub odbierania informacji. System pocze moe by kablowy, radiowy, optyczny lub inny elektromagnetyczny.
 • Aktualnoci, artykuy, opracowania
  Wyposaenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 26-27.05.2022 r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
  2022-04-14 Cert Partner  
   
  Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 31.05-1.06.2022 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
  2022-04-14 Cert Partner  
   
  Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodnoci i ocena ryzyka maszyn 21-22.06.2022 cz.1 oraz 23-24.06.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Gdask/online live)
  2022-04-14 Cert Partner  
   
  Bezpieczestwo ukadw sterowania maszyn wg EN ISO 13849 2-3.06.2022 cz.1, 09-10.06.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
  2022-04-14 Cert Partner  
   
  Instrukcja uytkowania maszyny – tre, forma, zasady opracowania i odbierania 19-20.05.2022 (szkolenie stacjonarne Pozna/online live)
  2022-04-13 Cert Partner  
   
  Dyrektywa LVD 2014/35/UE 24-25.05.2022r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
  2022-04-13 Cert Partner  
   
  Europejska podstawa prawna
  Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie sprztu radiowego i urzdze terminali telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodnoci1999/5/EC (ANG), 1999/5/EC-pl (PL)

  Schemat procedur 1999/5/EC (PL)
  Informacja dodatkowa 1999/5/EC (ANG)
  Normy zharmonizowane - 1999/5/EC  (ANG)
  Grupy produktw - 1999/5/EC (ANG)
    Polska podstawa prawna
  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800) (PL).

  Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoci telekomunikacyjnych urzdze kocowych przeznaczonych do doczania do zakocze sieci publicznej i urzdze radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz.U.04.73.659) (PL)

  Stosowanie
  3 wrzenia 2004 r.
   
  Nowe i Globalne Podejcie - podstawa prawna, oglne pytania i odpowiedzi
   
   
  Jednostki notyfikowane
    
  ILiM
  ul. E. Estkowskiego 6
  Pozna
  tel. 061 8504989
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  KEMA
  ul. Chodna 64
  00-872 Warszawa
  tel. +48 22 654 43 10 do 12
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Inne jednostki certyfikujce
    
  Laboratoria badawcze
    
  ILiM
  ul. E. Estkowskiego 6
  Pozna
  tel. 061 8504989
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Laboratoria pomiarowe
    
  Firmy doradcze i szkoleniowe
    
  CECE-Polska
  ul.Komornicka 56
  60-101 Pozna
  tel. 61 830 81 81
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Cert Partner
  ul. Katowicka 13/2
  45-061 Opole
  tel. 77/442 68 90
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  IKMJ
  ul. Mogilska 43/1002
  31-545 Krakw
  tel. 012 413 98 93
  Oferta Publikacje w serwisie
   
   Jan Bystrzycki
  ul.H.Sienkiewicza 43 B
  62-800 Kalisz
  tel. +48602890603
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Radiotechnika
  ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice
  55-080 Kty Wrocawskie
  tel. (71) 327 07 00
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Verlag Dashofer
  Al. Krakowska 271
  02-133 Warszawa
  tel. +48 22 559 36 00
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Powrt


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pom nam tworzy
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oce serwis i jego
     narzdzia
  podpowiedz co naley
     zmieni, a co warto
     kontynuowa

  Wpisz swoje uwagi
  i przelij je do nas
  Twj e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie