Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Urzdzenia do uytku w atmosferach wybuchowych
Equipment for use in explosive atmospheres

 
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do urzdze i systemw ochronnych, przeznaczonych do uytku w przestrzeniach zagroonych wybuchem oraz urzdze zabezpieczajcych, sterujcych i regulacyjnych przeznaczonych do uytku na zewntrz przestrzeni zagroonych wybuchem, lecz ktre s wymagane lub przyczyniaj si do bezpiecznego funkcjonowania urzdze i systemw ochronnych wobec zagroe wybuchowych.
Aktualnoci, artykuy, opracowania
Wyposaenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 26-27.05.2022 r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 31.05-1.06.2022 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodnoci i ocena ryzyka maszyn 21-22.06.2022 cz.1 oraz 23-24.06.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Gdask/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Bezpieczestwo ukadw sterowania maszyn wg EN ISO 13849 2-3.06.2022 cz.1, 09-10.06.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Instrukcja uytkowania maszyny – tre, forma, zasady opracowania i odbierania 19-20.05.2022 (szkolenie stacjonarne Pozna/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Dyrektywa LVD 2014/35/UE 24-25.05.2022r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Europejska podstawa prawna
Dyrektywa 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zblienia ustawodawstw pastw czonkowskich dotyczcych urzdze i systemw ochronnych przeznaczonych do uytku w rodowiskach potencjalnie wybuchowych.
94/9/EC (ANG), 94/9/EC-pl (PL)

Schemat procedur 94/9/EC (PL)
Informacja dodatkowa 94/9/EC (ANG)
Normy zharmonizowane - 94/9/EC (ANG)
Grupy produktw - 94/9/EC (ANG)
Guidelines on the application of
Directive 94/9/EC
 (ANG)
  Polska podstawa prawna
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla urzdze i systemw ochronnych przeznaczonych do uytku w przestrzeniach zagroonych wybuchem
(Dz.U.05.263.2203 (PL))

Stosowanie
Rozporzdzenie weszo w ycie 1 stycznia 2006 r.
 
Nowe i Globalne Podejcie - podstawa prawna, oglne pytania i odpowiedzi
 
 
Jednostki notyfikowane
  
BUREAU VERITAS
ul. Migdaowa 4
02-796 WARSZAWA
tel. (22) 5490400, (32) 3559375
Oferta Publikacje w serwisie
 
KEMA
ul. Chodna 64
00-872 Warszawa
tel. +48 22 654 43 10 do 12
Oferta Publikacje w serwisie
 
OBAC Sp. z o.o.
Jasna 31,
44-122 Gliwice
tel. 48 32/2394482-86
Oferta Publikacje w serwisie
 
Inne jednostki certyfikujce
  
Laboratoria badawcze
  
Laboratoria pomiarowe
  
Firmy doradcze i szkoleniowe
  
CECE-Polska
ul.Komornicka 56
60-101 Pozna
tel. 61 830 81 81
Oferta Publikacje w serwisie
 
Cert Partner
ul. Katowicka 13/2
45-061 Opole
tel. 77/442 68 90
Oferta Publikacje w serwisie
 
IKMJ
ul. Mogilska 43/1002
31-545 Krakw
tel. 012 413 98 93
Oferta Publikacje w serwisie
 
 Jan Bystrzycki
ul.H.Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel. +48602890603
Oferta Publikacje w serwisie
 
Konsulting System
ul. Lipska 59/18
30-721 Krakw
tel. 012-6531424
Oferta Publikacje w serwisie
 
Verlag Dashofer
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. +48 22 559 36 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie