Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Dwigi
Lifts

 
Dwig oznacza urzdzenie obsugujce okrelone poziomy, posiadajce kabin poruszajc si wzdu prowadnic, ktre s sztywne, nachylone pod ktem wikszym ni 15º do poziomu i przeznaczone do transportu:
  • osb,
  • osb i towarw,
  • wcznie towarw, jeli kabina jest dostpna (to znaczy, jeli osoba moe wej do niej bez trudnoci) i wyposaona w urzdzenia sterujce umieszczone wewntrz kabiny lub w zasigu osoby bdcej wewntrz.
Dyrektywie „Dwigi” podlegaj dwigi poruszajce si po okrelonym torze, nawet jeli nie poruszaj si po sztywnych prowadnicach, (na przykad dwigi z napdem noycowym).
Aktualnoci, artykuy, opracowania
Wyposaenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 26-27.05.2022 r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 31.05-1.06.2022 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodnoci i ocena ryzyka maszyn 21-22.06.2022 cz.1 oraz 23-24.06.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Gdask/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Bezpieczestwo ukadw sterowania maszyn wg EN ISO 13849 2-3.06.2022 cz.1, 09-10.06.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Instrukcja uytkowania maszyny – tre, forma, zasady opracowania i odbierania 19-20.05.2022 (szkolenie stacjonarne Pozna/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Dyrektywa LVD 2014/35/UE 24-25.05.2022r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Europejska podstawa prawna
Dyrektywa 95/16/EC Rady i Parlamentu Europejskiego z 29 czerwca 1995 roku o dostosowaniu prawodawstw Pastw Czonkowskich odnonie dwigw
95/16/EC (ANG), 95/16/EC-pl (PL)

Schemat procedur 95/16/EC (PL)
Informacja dodatkowa 95/16/EC (ANG)
Normy zharmonizowane - 95/16/EC (ANG)
Grupy produktw - 95/16/EC (ANG)
  Polska podstawa prawna
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla dwigw i ich elementw bezpieczestwa(Dz.U.05.263.2198 (PL)).

Stosowanie
Rozporzdzenie weszo w ycie 1 stycznia 2006 r.
 
Nowe i Globalne Podejcie - podstawa prawna, oglne pytania i odpowiedzi
 
 
Jednostki notyfikowane
  
DNI
Al. Korfantego 2
Katowice
tel. (032) 253 52 18
Oferta Publikacje w serwisie
 
UDT-CERT
ul. Szczliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. +48 22 57 22 110
Oferta Publikacje w serwisie
 
Inne jednostki certyfikujce
  
Laboratoria badawcze
  
Laboratoria pomiarowe
  
Firmy doradcze i szkoleniowe
  
CECE-Polska
ul.Komornicka 56
60-101 Pozna
tel. 61 830 81 81
Oferta Publikacje w serwisie
 
IKMJ
ul. Mogilska 43/1002
31-545 Krakw
tel. 012 413 98 93
Oferta Publikacje w serwisie
 
 Jan Bystrzycki
ul.H.Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel. +48602890603
Oferta Publikacje w serwisie
 
T. Kornicki; DL in EDV&IT
Othellogasse 1/RH8/2
Wieden, Austria
tel. +43-1-6157099
Oferta Publikacje w serwisie
 
Verlag Dashofer
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. +48 22 559 36 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie